Tro på norsk-britisk samarbeid om CO2

oktober 26, 2005, 13:00 CEST

Utfordringene knyttet til fangst, lagring og injeksjon av karbondioksid til økt oljeutvinning er et område hvor det kan være et potensial for samarbeid mellom Storbritannia og Norge. Det sa Statoils konsernsjef Helge Lund på en norsk-britisk konferanse i London i dag, 26. oktober.

Konsernsjefen adresserte utfordringer og muligheter knyttet til problemstillingen: Hvordan møte den økende energietterspørselen samtidig som vi reduserer utslippene av drivhusgasser, som påvirker vårt globale klima?

– Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har anslått at verdens energietterspørsel vil øke med nesten 60 prosent de neste 25 årene. Dette skaper selvsagt formidable forretningsmuligheter. Men samtidig er miljøutfordringene høyt på verdensagendaen. Det ventes at energirelaterte utslipp av karbondioksid i 2030 anslås å være 60 prosent høyere enn i dag, påpekte konsernsjefen.

Lund viste til at energiforsyningen står overfor store utfordringer, politiske og teknologiske, såvel som kommersielle og miljømessige.

– Naturgass er den raskest voksende energiformen i verden. Der ser vi i Statoil store muligheter. Vi har tatt viktige industrielle skritt for å sikre gassforsyning til Storbritannia og Vest-Europa. Vi ser også veldig spennende muligheter i Barentshavet, der den strategiske betydningen av vårt Snøhvit-prosjekt trer stadig klarere fram, sa Lund.

På miljøområdet understreket konsernsjefen at Statoil jobber ut fra forutsetningen om at det er en sammenheng mellom utslipp av karbondioksid og global oppvarming.

Han pekte på at én av pilarene i Statoils arbeid for å minimere klimagassutslippene fra egen virksomhet er fangst og lagring av karbondioksid.

– Innen fangst og lagring har Statoil vært en pioner. Siden 1996 har vi separert karbondioksid fra gasstrømmen på Sleipner og reinjisert den i et permanent undergrunnslager. Vi tar den samme teknologien i bruk på Snøhvit. Sammen med BP og Sonatrach har vi introdusert verdens første tilsvarende prosjekt på land, på In Salah-feltet i Algerie, sa Lund.

Neste steg kan være å etablere en karbondioksid-verdikjede hvor det, i tillegg til lagring, bygges inn en økt oljeutvinningseffekt. Statoil vurderer nå mulighetene for bruk av karbondioksid til økt oljeutvinning.

– Dette er et område hvor jeg ser potensial for samarbeid over landegrensene mellom Storbritannia og Norge, sa Lund.

Lund var en av hovedforedragsholderne under konferansen om samarbeid mellom britisk og norsk olje- og gassindustri, som ble arrangert i forbindelse med det norske kongeparets besøk i London denne uken.