Forbedrer vannrensingen på Troll B

oktober 27, 2005, 14:20 CEST

Hydro har tildelt Aker Kværner oppdraget med å forbedre rensingen av produsert vann fra Troll B-plattformen i Nordsjøen ytterligere. Oppdraget har en verdi på omkring 60 millioner kroner.

Tiltaket er en del av Hydros arbeid for å møte myndighetenes krav om null miljøskadelige utslipp til sjøen.

Prosjektering og detaljplanlegging av arbeidet starter umiddelbart hos Aker Kværner Offshore Partner på Sandsli i Bergen, og utstyret skal være mekanisk ferdig og klart til forbedret rensing av produsert vann fra 1. august 2006. Oppdraget er vunnet i hard konkurranse med andre norske selskaper.

Totalkontrakten gir Aker Kværner Offshore Partner ansvar for prosjektering, innkjøp, sammenstilling og offshore installasjon (EPCI). Den største utstyrsenheten i totalpakken er selve renseanlegget fra Epcon.

– Dette arbeidet føyer seg fint inn i rekken av tiltak for å nå målene våre om null utslipp, der mange tiltak settes inn på Troll- og Oseberg-feltene. Testperioden har vist at Epcon er et godt produkt. Foruten dette produktet, som vi har vært med og utvikle, gjennomføres det en rekke tekniske tilpasninger og endringer av prosedyrer på driftsiden for å nå målet om null miljøskadelige utslipp til sjø, sier Gunnar Breivik, lederen for HMS i Hydros Drift-sektor.

Aker Kværner Elektro får ansvaret for alt innenfor elektroinstallasjoner og instrumentering knyttet til denne jobben.

Installasjonsarbeidet i havet starter 25. februar neste år. Påkoblingen av det nye utstyret på Troll B blir klargjort i forbindelse med plattformens revisjonsstans sommeren 2006.