Skip to Content
no

Drøfter Norferms situasjon

oktober 27, 2005, 08:00 CEST

Statoil har gitt sin tilslutning til at bioteknologiselskapet Norferm innleder drøftinger med de ansattes representanter om alternativer til dagens driftsmodell. Dersom forhandlingene ikke fører fram tas det sikte på styrt avvikling.

Forhandlingene er et ledd i prosessen som startet i september da eierne innledet dialog om framtidig drift av selskapet. Det har blant annet vært vurdert å få inn nye partnere. Prosessen har vist at det ikke er grunnlag for videre drift av selskapet.

Manglende EU-godkjenning for noen av selskapets produkter, og salg som ikke har innfridd, er blant årsakene til beslutningen.

Ved en eventuell styrt nedleggelse vil Statoil, sammen med Norferms ledelse og ansatte, arbeide aktivt med sikte på å kunne tilby Norferm-ansatte arbeid i Statoil. Statoil vil gi dagens ansatte i Norferm anledning til å benytte selskapets interne stillingsmarked.