Skip to Content
no

London-seminar med fokus på Ormen Lange

oktober 27, 2005, 14:30 CEST

Konserndirektør Tore Torvund fokuserte på teknologiutvikling i sitt foredrag på en konferanse om samarbeid mellom britisk og norsk olje- og gassindustri onsdag. Konferansen ble holdt i forbindelse med det norske kongeparets besøk i London denne uken.

I sitt foredrag gikk Torvund gjennom utviklingen i Hydro skritt for skritt og viste hvordan selskapet har opparbeidet kompetanse og erfaring til å ta på seg stadig større oppdrag.

Utviklingen av Oseberg undervannsløsning ga grunnlaget for gjennomføring av TOGI (Troll Oseberg Gas Injection).

Kompetansen herfra er så utviklet videre inn i Ormen Lange-prosjektet, som tar hele brønnstrømmen uprosessert over 100 kilometer til land uten å gå via en plattform på feltet.

Tilhørerne lot seg tydelig imponere både av omfanget og teknologien på Ormen Lange-prosjektet, og det faktum at Norge kan forsyne britene med en femtedel av deres gassbehov fra 2007.

Optimisme
Gjennomgangstonen i de mange foredragene var en optimisme i forhold til fremtiden for olje- og gassindustrien, og at industrien vil klare å løse de utfordringene man står overfor på områder som ny teknologi for mer effektiv drift, økt utvinning fra feltene og enda mindre miljøbelastning.

Mange av deltakerne på konferansen uttrykte bekymring for sviktende interesse for å studere petroleumsfag og mente at bransjen må jobbe mer bevisst med rekruttering og skape interesse for industrien helt fra barneskolenivå.

– Og så må vi slutte å kalle olje- og gassindustrien en industri på hell og heller kalle det en romalderindustri, sa Tom Botts fra Shell.

Han trakk også fram Ormen Lange som et godt eksempel på fascinerende teknologiutvikling og spennende oppgaver for de involverte.

Andre norske foredragsholdere var Helge Lund fra Statoil og Rasmus Sunde fra Vetco.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og Storbritannias olje- og energiminister Malcolm Wicks avsluttet med innlegg som var preget av muligheter for samarbeid mellom norsk og britisk sokkel.

H.M. Kong Harald, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprins Phillip deltok på arrangementet, hvilket understreket det varme forholdet.