Skip to Content
no

- Statoil på rett vei

oktober 31, 2005, 07:35 CET

– De industrielle og finansielle resultater vi har nådd i tredje kvartal viser at Statoil stadig tar viktige skritt på veien mot de strategiske mål vi har satt oss, sier konsernsjef Helge Lund.

Ved siden av stigende olje- og gasspriser, er resultatene preget av en betydelig økning i produksjonen og gode raffineringsresultater.

– Totalt har vi en produksjonsvekst på hele 17 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Både norsk sokkel og vår internasjonale virksomhet bidrar til denne sterke veksten. Vi opprettholder vårt anslag for en gjennomsnittlig produksjon i år på 1.175.000 fat oljeekvivalenter (oe) per dag og endrer heller ikke målet om 1,4 mill fat oe per dag i 2007, sier Lund.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel var noe lavere i tredje kvartal enn i samme kvartal i fjor, mens gassproduksjonen har hatt en meget sterk økning.

– Totalt var vår produksjon fra norsk sokkel 932.000 fat oe per dag, noe som er 10 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Produksjonen fra vår internasjonale virksomhet var 196.000 fat oe per dag, 65 prosent mer enn i tredje kvartal 2004, sier konsernsjefen.

– I høst har vi også sikret nye byggesteiner til den internasjonale virksomheten. Vi er tildelt fem nye lisenser i lisensrunder i Libya, Brasil og Nigeria. Vi har ytterligere styrket vår posisjon i Mexicogolfen gjennom et letesamarbeid med ExxonMobil, og vi er med på Gazproms liste over aktuelle partnere til Shtokman-utbyggingen i Barentshavet. Disse resultatene underbygger vårt målrettede arbeid for en langsiktig industriell utvikling, sier Lund.

Konsernsjefen peker også på raffinerivirksomhetens positive bidrag i tredje kvartal.

– I tredje kvartal har Mongstad-raffineriet hatt en regularitet på 99,6 prosent og marginene har vært gode. Mongstad framstår i dag som ett av våre viktigste industrianlegg, sier Lund.

Innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) går fraværsskadestatistikken ned også dette kvartalet.

– Det er bra at innsatsen viser igjen på viktige HMS-indikatorer. Imidlertid har vi hatt alvorlige hendelser i høst som gjør at vi ikke kan si oss fornøyd. Videre forbedring av sikkerhetsresultatene vil kreve høy ledelsesoppmerksomhet og systematisk oppfølging i hele organisasjonen, sier Lund.