Borer på Gudrun

november 2, 2005, 23:00 CET

Statoil har startet en ny boreoperasjon på Gudrun-strukturen i Sleipner-området i Nordsjøen. Det er tidligere påvist hydrokarboner i strukturen.

Brønn 15/3-8 skal verifisere om det er nok hydrokarbonvolumer til at strukturen kan bygges ut. Det opplyser letesjef i Troll/Sleipner-området, Lars Jan Jaarvik.

Gudrun ligger om lag 50 kilometer nord for Sleipner-området og 13 kilometer øst for grenselinjen mellom britisk og norsk sokkel.

– Dersom Gudrun inneholder større volumer olje, kan et eventuelt utbyggingsalternativ være å knytte funnet opp mot Sleipner-feltene, sier Lars Jan Jaarvik.

For Statoil er det viktig å forlenge levetiden på felt i modne områder i Nordsjøen ved økt utvinning, eller å bygge ut funn som kan inneholde betydelige mengder olje og gass.

Gudrun-brønnen har høyt trykk og temperatur (HTHP).

Brønnen skal bores til et reservoardyp på 4800 meter. Boretiden er beregnet til fire måneder.

Gudrun-strukturen ble oppdaget ved leteboringer i 1975, og det er påvist olje, gass og kondensat. Sommeren 2001 ble en lete- og avgrensningsbrønn boret i den østlige delen av strukturen.

Statoil har en andel på 46,8 prosent i utvinningstillatelse 025 (Gudrun). De andre rettighetshaverne er Marathon (28,2), BP (12,5) og Gaz de France (12,5).