Produserer på Kristin-feltet

november 3, 2005, 15:30 CET

Produksjonen fra det Statoil-opererte gass- og kondensatfeltet Kristin i Norskehavet startet 3. november.

Feltet er utviklet med fire havbunnsrammer knyttet til en flytende produksjonsplattform. Gassen sendes gjennom rørledningen Åsgard Transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland. Stabilisert kondensat overføres til lagerskipet Åsgard C.

Kristin-reservoaret ligger 4500 meter under havbunnen. Det har et rekordhøyt trykk på 911 bar og temperatur på 170 grader Celsius. Feltet bygges ut med totalt 12 havbunnsbrønner hvorav åtte vil være brønner med høy vinkel.

Det er første gang det bores havbunnsbrønner med tilsvarende høy vinkel i et reservoar med høyt trykk og høy temperatur.

– Kristin har det mest krevende reservoaret som noen gang er utviklet på norsk sokkel. Gjennom nyutviklet og banebrytende teknologi åpnes nye muligheter for Statoil på norsk sokkel og internasjonalt, sier produksjonsdirektør Eileen Buan.

– Etterhvert som vi har boret og ferdigstilt brønnene har vår kompetanse gjort oss i stand til å forstå og overkomme oppgaver som har kommet til underveis. De siste månedene har vært ekstra utfordrende, men dette er løst på en imponerende måte, sier Buan.

Produksjonen skal etter planen være på platå sommeren 2006.

Utvinnbare reserver i Kristin er estimert til 43 milliarder kubikkmeter gass og 240 millioner fat kondensat.

Investeringene i utbyggingen er totalt 21,6 milliarder kroner. Dette inkluderer også utvikling av Tofte-reservoaret.

Infrastrukturen som er etablert gjennom utbyggingen av Kristin senker terskelen for videre utvikling i området. Det Statoil-opererte Tyrihans-feltet skal knyttes opp mot Kristin-plattformen i 2009.

Rettighetshavere er Statoil med 41,2991 prosent, Petoro (19,5770), Hydro (14), Esso (10,8761), Eni (8,2478) og Total (6).