Forhandlingene for å sikre kraft til Neuss fortsetter

november 4, 2005, 15:00 CET

Statsminister Jürgen Rüttgers i Nordrhein-Westfalen vil i desember lede forhandlingene mellom Hydro og kraftleverandørene for å sikre tilgangen på kraft til akseptable vilkår til primæraluminiumverket i Neuss.

Dette var ett av resultatene av samtalene på toppmøtet i Berlin fredag om utfordringene som den tyske aluminiumindustrien står overfor.

– Jeg er svært fornøyd med det engasjement som forbundskansler Gerhard Schröder og andre politiske ledere viser for å støtte fortsatt drift av tysk aluminiumindustri på lang sikt. Denne industrien representerer mer enn 70.000 arbeidsplasser i Tyskland, konstaterte Hydros generaldirektør Eivind Reiten etter møtet i den tyske hovedstaden.

– Dessverre må vi innse at den politiske innsatsen for å sikre fortsatt drift ved verkene HAW og Stade kommer for sent, og at beslutningene om å legge ned disse fabrikkene ikke kan gjøres til gjenstand for ny vurdering.

Eivind Reiten møtte den tyske forbundskansleren Gerhard Schröder, statsminister for Nieder-Sachsen, Christian Wulff, og statsminister for Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers, i tillegg til borgermesteren i Hamburg, Ole von Beust, vedrørende framtiden til den tyske aluminiumindustrien. Beslutningen om å legge ned joint venture-selskapet Hamburger Aluminium-Werk (HAW) og Hydros heleide anlegg i Stade ble også tatt opp på møtet. Beslutningen de tre partnerne Alcoa, AMAG og Hydro har tatt om å legge ned HAW ved utgangen av året, står fast. Det samme gjelder Hydros beslutning å legge ned Stade innen utgangen av neste år.

De høye kraftprisene er en alvorlig trussel for kraftkrevende industri i Tyskland. Dette er et problem som gjelder for hele industrien, og er ikke begrenset til Hydro. Som hjelpetiltak bør Tyskland i likhet med andre EU-land iverksette overgangsordninger inntil dagens problemer på kraftmarkedet er løst, ble det påpekt.

Dette legger den tyske aluminiumindustriens framtid i den tyske regjeringens hender.

– I flere år har Hydro hatt omfattende forhandlinger med den tyske regjeringen – inkludert flere møter med forbundskansleren – om den trusselen som den kraftige prisøkningen på kraft representerer for aluminiumindustrien, forklarer Reiten.

– Tyske politikere har hele tiden visst hva som vil skje, om ikke et mer velfungerende energimarked i Tyskland fører kraftprisene ned på et mer normalt nivå.

Hydro er den ledende leverandøren av aluminium i Tyskland. Selskapet er innstilt på å redde virksomheten i Neuss og de mange nedstrømsaktivitetene med mer enn 5.000 arbeidsplasser i Tyskland.

Hamburgs borgermester Ole von Beust anerkjente den innsatsen Hydro har lagt ned for å sikre en livskraftig virksomhet for støperiet og valseverket i Hamburg, som sikrer mer enn 600 arbeidsplasser i aluminiumindustrien i byen. Borgermesteren sa seg imidlertid lei for at det politiske miljøet ikke kunne bidra til å redde de om lag 450 arbeidsplassene i elektrolysen og anodeproduksjonen ved HAW.