Pådriver for ny teknologi

november 7, 2005, 13:10 CET

Statoil investerer mellom 100 og 200 millioner kroner hvert år i nyetablerte selskaper for å bidra til utvikling og kommersialisering av gode teknologiideer.

Gjennom enheten Industri og kommersialisering (I&K) har Statoil eierskap i 40 selskaper til en samlet verdi av rundt én milliard kroner.

I tillegg har I&K bidratt i 150 ulike utviklingsprosjekter med leverandører. Statoil investerer mellom 20 og 25 millioner kroner årlig i produktutvikling gjennom Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Gjennom virksomheten i I&K har Statoil vært med å opprette nærmere 1000 arbeidsplasser.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Statoil arbeidet systematisk med kommersialisering og produktutvikling av teknologi utover utviklingen som skjer i selskapets egen forskningsavdeling.

– Små bedrifter har behov for innovasjon for å sikre framtida. Gjennom vår støtte har innovative ideer blitt utviklet til levedyktige produkter. Statoils gevinst ligger først og fremst i brukergevinsten - vi får tilgang til ny og viktig teknologi, forteller Janne Austbø, direktør i I&K.

Statoil bidrar både med faglig kompetanse og midler når ideer skal videreutvikles. Selskapets brukermiljøer er alltid involvert for å sikre at selskapsutvikling fra en idé følger Statoils behov.

I&K arbeider langs flere akser for å bringe gode ideer fra tegnebordet til bruk: – Vi investerer i eksterne selskaper og bistår disse med bruker- og kommersialiseringskompetanse. Systemet bringer gode ideer fra egne ansatte videre og vi arbeider systematisk med leverandørindustrien (LUP), sier Austbø.

Hun trekker blant annet fram selskapet GasOptics, som arbeider med detektering av gass, som et godt eksempel. Selskapet er etablert, men trenger kapital for å utvikle seg videre. Et annet eksempel er selskapet EMGS, som har utviklet en egen elektromagnetisk leteteknikk. EMGS ble etablert med utgangspunkt i en idé fra forskere i Statoil.