Øker kapasiteten i tysk gasslager

november 7, 2005, 10:50 CET

Statoil og partnerne i Etzel Gas-Lager i nordlige Tyskland er blitt enige med IVG, som er eier og teknisk operatør, om å forlenge avtalen for leie av eksisterende gasslager og utvide kapasiteten.

Gasslageret har en samlet lagerkapasitet på om lag 500 millioner kubikkmeter, som er vasket ut i underjordiske saltstrukturer. Partene er dessuten blitt enige om å doble lagerets kapasitet. Det kan også bli aktuelt med ytterligere utvidelser.

Norsk gass har blitt lagret i Etzel siden 1993. Etzel nyttes blant annet til lagring av gass fra gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Gasslageret er lokalisert i nærheten av ilandføringsterminalene for norsk gass i Dornum og Emden. Det er tilknyttet det tyske transportnettet for gass.

Statoil Deutschland er operatør og eier 20,1 prosent av eksisterende lagerkapasitet. Selskapet er systemoperatør i henhold til den tyske energiloven for sin 20,1 prosent andel av lageret.