Bygger Tahiti-plattform for Mexicogolfen

november 7, 2005, 15:45 CET

Byggingen av plattformen som skal produsere olje fra det Chevron-opererte Tahiti-feltet i Mexicogolfen startet nylig. Statoil har en andel på 25 prosent i Tahiti.

Skroget og ankersystemene bygges av Technip i Pori, Finland. Dekket og modulene lages av Gulf Marine Fabricators ved Corpus Christi i Texas, USA.

Tahiti skal bygges ut med undervannsinstallasjoner og en flytende plattform med såkalt spar-design.

Feltet bygges ut i faser. Første fase, som ble godkjent av partnerne i august i år, har en kostnadsramme på rundt 11,7 milliarder kroner (1,8 milliarder dollar).

Totale kostnader for prosjektet er beregnet til om lag 22,7 milliarder kroner (3,5 milliarder dollar).

Plattformen skal leveres sommeren 2007. Den får en produksjonskapasitet på 125.000 fat olje og to millioner kubikkmeter gass per dag.

Tahiti er lokalisert i et vanndyp på 1220 meter 300 kilometer sør-vest for New Orleans. Utvinnbare reserver er estimert til mellom 400 og 500 millioner fat olje.

Produksjonen forventes å starte sommeren 2008.

Partnerne i Tahiti er Chevron (58 prosent), Statoil (25) og Shell (17).