Kjøper utslippskvoter i Russland

november 9, 2005, 15:00 CET

Statoil har inngått en samarbeidsavtale med det danske selskapet Russian Carbon Fund (RCF) for å kjøpe utslippskvoter for klimagass i Russland. Avtalen er med å dekke inn kvoteforpliktelser og bidra til å oppfylle Kyoto-avtalen.

RCF skal tilrettelegge og finansiere et pilotprosjekt som skal redusere lekkasjer i gassdistribusjonssystemet i Kursk-regionen i Russland, mot grensen til Ukraina. RCF har en avtale med de statlige eierne av gassnettverket i området.

Det danske selskapet skal bistå med å finne ut hvor mye av klimagassen metan som lekker ut fra nettet. Deretter kan det fastslås hvor store kvoter dette utgjør når lekkasjene er tettet.

Arbeidet med å tette lekkasjene skal utføres av russiske selskaper i samarbeid med RCF.

Det norske selskapet ECON Carbon er engasjert av RCF for å utarbeide nødvendig dokumentasjon. Prosjektet skal verifiseres av Det Norske Veritas.

Kvotene skal godkjennes av FNs klimapanel i henhold til Kyoto-protokollen.