Flytende vindmølle til Karmøy

november 9, 2005, 13:30 CET

- Dypt vann nær land, samt en etablert verfts- og leverandørindustri i nærområdet, gjør havområdet utenfor Karmøy til et perfekt sted for verdens første flytende vindmølle, sa Alexandra Bech Gjørv, direktør for Hydros enhet for nye energiformer, på selskapets energiseminar i Bergen onsdag.

Hydro har i høst testet hvordan den flytende vindmøllen vil oppføre seg under ulike vind- og bølgeforhold. Testingen har foregått i havlaboratoriet ved Sintef Marintek. Resultatene har vist at konseptet vil kunne tåle svært tøffe værforhold. Hydro har derfor besluttet å gå videre med forsknings- og demonstrasjonsprosjektet, som har fått navnet Hywind.

– Ettersom Hywind er et forsknings- og demonstrasjonsprosjekt, er det en fordel å kunne se møllen fra land. For besøk og vedlikeholdsarbeid er det viktig at transportavstanden er minst mulig, sa Bech Gjørv, Hydros direktør for nye energiformer.

På dypt vann

Den flytende vindmøllen vil stikke 120 meter ned i sjøen og krever derfor et dyp på minst 200 meter. 10–15 kilometer vest for Karmøy finnes havdybder som tilfredsstiller dette kravet.

Bech Gjørv understreker at anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vernede områder eller er til hinder for skipsfart og fiskerinæringen.

Hydro planlegger å installere demonstrasjonsanlegget slik at det kommer i drift fra 2007. Demonstrasjonsanlegget vil ha en installert effekt på 3 megawatt. Vindmøllen vil få en høyde på rundt 80 meter over havet og en rotordiameter på om lag 90 meter. På lengre sikt satser Hydro på vindturbiner med en kapasitet på 5 MW og en rotordiameter på rundt 120 meter.

– Målet for framtiden er store offshore-vindparker med opptil 200 turbiner. En slik vindpark vil kunne produsere kraft tilsvarende det årlige forbruket i 200.000 gjennomsnittlige norske husholdninger og vil kunne levere fornybar elektrisitet til både offshore- og onshore-virksomhet. Dette målet ligger langt fram i tid, men skal vi lykkes om 10-15 år, må vi begynne arbeidet i dag, sa Bech Gjørv.

Valget av Karmøy er tatt uavhengig av hvor man eventuelt vil plassere en framtidig offshore-vindpark.

Også planer om vindmøllepark på land

Hydro ønsker også å bygge en vindmøllepark på land på Karmøy. Også denne vil eventuelt kunne stå ferdig i 2007.

– Etablering av vindmølleparker på land vil være en viktig del av teknologiutviklingen for flytende vindmøller, sa Bech Gjørv på energiseminaret i Bergen.

Hydro har søkt Enova om 50 millioner kroner i støtte for å kunne realisere forsknings- og demonstrasjonsprosjektet. Hydro har også sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søknad om konsesjon for demonstrasjonsanlegget utenfor Karmøy.