Urd styrker Norne-området

november 9, 2005, 09:25 CET

Oljeproduksjonen fra det Statoil-opererte Urd-feltet i Norne-området i Norskehavet startet 8. november. Urd bidrar til å sikre en god utnyttelse av produksjonsskipet på Norne-feltet og infrastrukturen i området.

Urd består av satellittene Stær og Svale, som ligger henholdsvis fem og 10 kilometer nord for Norne. Urd er bygget ut med to bunnrammer på Svale og én på Stær som er knyttet opp mot Norne-skipet.

Det er planlagt fem oljeproduserende brønner og tre vanninjeksjonsbrønner på Urd.

Produksjonsbrønnene har installert såkalt gassløft. Det vil si at gass injiseres i brønnene fra Norne-skipet, som gjør brønnstrømmen lettere og øker produksjonen.

Brønnene er i tillegg utstyrt med teknologi som gjør det mulig å soneisolere reservoaret for å optimalisere produksjonen. Det opplyser produksjonsdirektør for Norne, Jostein Gaasemyr.

Brønnstrømmen fra de to satellittene transporteres i en felles rørledning utstyrt med elektrisk oppvarming.

På Norne-skipet skal oljen prosesseres og lastes sammen med annen olje fra Norne.

Urd inneholder også små mengder gass som skal eksporteres sammen med gass fra Norne i rørledningen Åsgard Transport og behandles på Kårstø-anlegget i Rogaland.

Utvinnbare reserver på Urd er rundt 70 millioner fat olje i tillegg til mindre mengder gass.

Utbyggingskostnadene er om lag 3,6 milliarder kroner.

Statoil har en andel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Petoro (25), Hydro (13,5) og Eni (11,5).