Organisasjonen i Bergen styrkes

november 10, 2005, 12:30 CET

I løpet av de siste 12 månedene er over 100 personer ansatt i Hydros driftsorganisasjon i Bergen. Neste år kan det bli rekruttert ytterligere 100.

- Vi ønsker å ansette mange flinke mennesker i årene som kommer, for å styrke vår organisasjon i Bergen, sa Hydros generaldirektør Eivind Reiten under selskapets årlige energiseminar i Bergen onsdag.

Han la til at Hydros driftsorganisasjon i Bergen er et viktig kompetanse- og ressurssenter for konsernets internasjonale satsing, og at det derfor er viktig å bygge opp organisasjonen i Bergen ytterligere.

Økt aktivitet

Det er spesielt behov for rekruttering innenfor områdene boring og petroleumsteknologi, ettersom det på disse områdene er ventet økt aktivitet i årene framover. Men også innen stabsmiljøet har det vært flere nyansettelser.

Fra 1. januar 2006 vil 2.500 personer være tilknyttet Hydros driftsorganisasjon i Bergen, hvorav 300 er tilknyttet Forskningssentrene i Bergen og Porsgrunn. Driftsdirektør i Bergen er Øystein Michelsen.

Oljeindustrien har stort behov for kompetanse i årene som kommer, og det er en langsiktig utfordring for Hydro. Ved å støtte etableringen av Vitensenteret i Bergen med 100 millioner kroner over en ti års periode håper Hydro å stimulere interessen for realfagene hos dagens skoleelever.