Salg av Hydros aksjer i Biomar

november 10, 2005, 12:00 CET

Hydro har i dag solgt 7.569.990 aksjer i Biomar Holding A/S, som tilsvarer 68,82 prosent av totalt utestående aksjer til Schouw & Co., et dansk selskap som er notert på Børsen i København.

Salgsprisen er 118 danske kroner per aksje. Kjøpesummen, ialt tilsvarende 925 millioner norske kroner, betales kontant ved overtakelsen – som gjennomføres umiddelbart etter relevante myndigheters godkjennelse av transaksjonen. Hydro har ingen gjenværende aksjer i Biomar Holding A/S etter at salget er gjennomført.

Salget er et ledd i Hydros strategi for å redusere aktiviteten utenfor kjerneområdene. Hydro vil realisere en skattefri gevinst på omlag 650 milloner kroner som følge av salget. Om lag halvparten av gevinsten relaterer seg til realisering av translasjonsgevinster mellom norske og danske
kroner som tidligere har blitt regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Biomar er en stor produsent av fôr til fiskeoppdrett og har produksjonsanlegg i fem europeiske land samt i Chile. Selskapet har omlag 500 ansatte og en forventet omsetning i 2005 på omkring 2,6 milliarder kroner.