19. runde - viktig for langsiktig satsing

november 14, 2005, 23:00 CET

Statoil har levert en omfattende søknad for å få nye utvinningstillatelser i Barentshavet og Norskehavet i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Søknadsfristen gikk ut i dag, 15. november.

Totalt er 34 blokker utlyst i Barentshavet og 30 i Norskehavet.

– Vi har stor tro på norsk sokkel og forventer en god tildeling til Statoil i 19. konsesjonsrunde, sier direktør for leting på norsk sokkel, Tim Dodson.

– Selv om dette er en omfattende konsesjonsrunde, er det fortsatt stor leterisiko knyttet til de utlyste områdene, understreker letedirektøren.

Tildeling av nye utvinningstillatelser skal etter planen skje i løpet av første kvartal 2006.

I et stramt riggmarked har Statoil den senere tiden lykkes med å skaffe rigger som kan bore mange av selskapets planlagte brønner.

Med riggkapasiteten har Statoil også tatt høyde for nye brønner i 19. runde, og selskapet vil kunne bore de første brønnene i løpet av de neste to til tre årene.

– Norsk sokkel vil i mange år være et viktig satsingsområde for Statoil, men det avhenger helt av at vi får nye leteoppgaver, sier Dodson.