Vellykket forskningssamarbeid

november 16, 2005, 23:50 CET

Statoil har bidratt med rundt 200 millioner kroner i prosjektstøtte til Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) gjennom Vista-programmet som ble opprettet for 20 år siden.

Vista er et samarbeid mellom DNVA og Statoil som skal støtte og utvikle norsk grunnforskning på områder som har stor betydning for utviklingen av olje- og gassindustrien.

Prosjektstøtten går til doktorgradsstudier, post doc kandidater, drift av prosjektene og finansiering av professorater.

Noen av industriens mest krevende oppgaver er løst gjennom programmet. Dette omfatter økt oljeutvinning, som har vært en viktig oppgave og var klart definert i Vistas samarbeidsavtale fra 1985.

– Vi er helt avhengig av å kunne rekruttere dyktige medarbeidere som kan løse morgendagens utfordringer. Statoil har et langsiktig behov for nye ideer, for ny kompetanse og ny teknologi sier VISTAs styreleder Ingve R. Theodorsen, forskningsdirektør i Statoil.

Statoils virksomhet og langsiktige behov er styrende for programinnholdet i Vista som i dag dekker de fire kjerneområdene leting, økt oljeutvinning, olje og gassforedling og miljø.

Forskningsinnsats og teknologiutvikling er viktige bærebjelker i Statoils virksomhet. Mestring av større havdyp, ekstreme trykk og temperaturer, arktisk klima og nye skjerpede miljøutfordringer er oppgaver som skal løses. For å lykkes må Statoil ha kunnskap og kompetanse i fokus.