Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 21, 2005, 09:15 CET

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 15. november 2005 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. november 2005 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 714 995 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 21. november 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.