V&M-kontrakt for Hammerfest LNG

november 23, 2005, 21:00 CET

Statoil har tildelt Vetco Aibel kontrakten på vedlikehold og modifikasjon (V&M) av landanlegget Hammerfest LNG. Kontrakten har en total verdi på 500 millioner kroner over 11 år.

Vedlikeholds- og modifikasjonskontrakten for landanlegget for Snøhvit-gassen på Melkøya ved Hammerfest løper i fem år fra 1. januar 2006, med mulighet for tre ganger to års forlengelse.

– Vetco Aibel leverte det beste tilbudet totalt sett. Selskapet har også meget lang erfaring fra tilsvarende kontrakter på landanlegg og anlegg til havs, sier vedlikeholdsleder Rune Skeie i Snøhvit Drift.

Ved valg av leverandør har Statoil lagt vekt på at kontraktøren etablerer seg i Hammerfest. Vetco Aibel vil inngå avtale med prefabrikasjonsverksteder i byen, samt inngå samarbeid med Aetat og utdanningsinstitusjoner i Finnmark for å sikre seg nødvendig faglig kompetanse lokalt.

Statoil har tildelt vedlikeholdskontrakten på vegne av partnerne i Snøhvit-lisensen.

Snøhvit er første utbygging på norsk sokkel i Barentshavet og det første LNG-anlegget i Europa. Fra havbunnsinstallasjonene ute på feltet skal ubehandlet brønnstrøm føres inn til Hammerfest LNG for prosessering og utskipning når anlegget kommer i drift i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.