Samarbeidsavtale med Arkhangelsk fylke

november 23, 2005, 12:15 CET

Statoil har inngått en avtale med Arkhangelsk fylke i Russland for å samarbeide om industriell utvikling, utdanning, miljøspørsmål knyttet til fisk og olje samt støtte til sosiale prosjekter i området.

Statoil skal være med å etablere et senter for leverandører til oljeindustrien basert på de gode erfaringene fra Snøhvit-prosjektet i Hammerfest.

Selskapet skal også bidra til å etablere en bachelor-grad i petroleumsfag (Bachelor of Business Administration) ved Pomor-universitetet i Arkhangelsk. Som en del av avtalen, skal lærerne ved universitetet få opplæring for å drive og videreutvikle utdanningsprogrammet etter en tre til fem års periode.

Et samarbeid om å undervise i fag innen petroleumsteknologi til havs ved det tekniske universitetet i Arkhangelsk er også under utvikling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og Universitetet i Stavanger er blant samarbeidspartnerne.

– Avtalen er med på å etablere et senter i Arkhangelsk som skal drive opplæring og forberedelser for oljeselskaper, som tilrettelegger regionen for framtidig olje- og gassutvinning fra felt i Barentshavet, sier Nikolayi Kiselov, guvernør i Arkhangelsk.

Det første møtet i styringskomiteen, som skal initiere og definere avtalen nærmere, skal holdes i Arkhangelsk i midten av desember.