Barentshavet - arena for industrielt samarbeid

november 24, 2005, 13:10 CET

Barentshavet kan bli Europas neste olje- og gassprovins til havs, og en arena for industrielt samarbeid i lang tid framover. Det sa konsernsjef Helge Lund da han presenterte Statoils perspektiver på nordområdene på en konferanse i regi av Norsk Petroleumsforening i Oslo i dag, 24. november.

– I Barentshavet står vi nå overfor store muligheter for samarbeid mellom nasjoner, næringer og selskaper. Disse mulighetene åpner for å videreforedle mer enn 30 års utvikling av norsk oljekompetanse i samvirke med våre russiske partnere, sa Lund.

Han understreket at området har store olje- og gassressurser som kan påvirke USAs og Europas energiforsyningssikkerhet i generasjoner.

– En tydelig trend i dagens energibilde er den økende importavhengigheten til store markeder som USA, Europa og deler av Asia. Både i Washington og Brussel ser man området som en viktig kilde til å diversifisere og sikre langsiktig energiforsyning.

Olje- og gasseksportørene Norge og Russland har interesse av å utvikle nye markeder for sine ressurser. Naboskapet i nord er en av flere drivkrefter for å finne industrielle samarbeidsløsninger, sa konsernsjefen.

For olje- og gassindustrien skaper dette bildet gode muligheter for videre vekst, men Lund trakk også fram miljøutfordringer og at framtidens olje- og gassproduksjon må overvinne teknologibarrierer.

– De enkle prosjektene er allerede gjennomført. Vi må legge stor innsats i å utvikle nødvendig teknologi og kompetanse for å kunne produsere på stadig dypere vann, tøffere klima og ukonvensjonelle oljeforekomster.

– Energirelaterte CO2-utslipp forventes å være mer enn 50 prosent høyere i 2030 enn i dag. Disse utfordringene kan vi bidra til å håndtere og de skal ikke overskygge mulighetene.

– Statoil åpnet petroleumsaktiviteten i Barentshavet. Vi er først i Europa med LNG-produksjon (nedkjølt flytende naturgass), og Snøhvit vil bli verdens nordligste anlegg når gassleveransene starter i desember 2007, sa Helge Lund.