Ilagt forelegg etter Snorre-hendelsen

november 24, 2005, 09:45 CET

Statsadvokaten i Rogaland har i dag, 24. november, informert Statoil om at selskapet er ilagt et forelegg på 80 millioner kroner etter gassutblåsningen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen 28. november i fjor.

– I denne omgang tar vi statsadvokatenes avgjørelse til etterretning. Vi vil bruke tid til å sette oss inn i premissene. Vi kan derfor ikke kommentere forelegget ytterligere, sier Terje Overvik, Statoils konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

En egen arbeidsgruppe i Statoil har fulgt opp Snorre-hendelsen. Gruppen har utarbeidet en årsaksanalyse som ble presentert Petroleumstilsynet 1. november. I nær fremtid følges denne opp med en utvidet tiltaksplan, som skal presenteres Petroleumstilsynet 1. desember.

– Jeg er fornøyd med måten hele organisasjonen har tatt tak i denne vanskelige saken, sier Overvik.

Snorre-organisasjonen gjennomfører nå planlegging og boring av brønner i tråd med Statoils beste praksis. Kvaliteten på planlegging og vurdering av risiko på Snorre A er styrket. Snorres sokkelorganisasjon og landorganisasjon er også styrket.

For organisasjonen på Snorre er det gjennomført forbedret opplæring i styrende dokumentasjon. Det er også opprettet et eget prosjekt som arbeider med forbedring og forenkling av interne prosedyrer i Statoil.

En ytterligere robustgjøring av produksjonsanleggene på Snorre vil også være en del av tiltakspakken som er under utarbeidelse.

Den direkte årsaken til hendelsen på Snorre A var at det oppsto en sugeeffekt hvor gass ble trukket inn i brønnen direkte fra reservoaret da et ekstra fôringsrør ble trukket ut.

Ingen personer ble skadet i hendelsen, men produksjonen på plattformen var stengt i mer enn én og en halv måned.