Oljeutslipp fra Norne-skipet

november 24, 2005, 16:30 CET

Et oljeflak ble observert 23. november ved riggen Transocean Arctic, som borer på de Statoil-opererte Norne-satellittene i Norskehavet. Statoil startet umiddelbart overvåking av flaket fra helikopter.

Et første anslag på utslippet, basert på observasjon fra helikopter, estimerer størrelsen til 280 fat olje (45 kubikkmeter).

Flaket er i ferd med å gå i oppløsning og forsvinne. Etter Statoils vurderinger er det ikke fare for at oljen vil nå land.

Det foregår modifikasjonsarbeider på Norne-skipet. Alt tyder på at utslippet har sammenheng med nedstengingen av anlegget på skipet.

Statoil jobber for å avdekke hva som har skjedd og hvorfor.

Norne-skipet vil ikke starte produksjonen etter modifikasjonsarbeidet, før en nærmere oversikt over årsaken til utslippet er klar.

Statoil har etablert en intern granskingsgruppe etter hendelsen.

Utslippet er rapportert til Petroleumstilsynet.