I front med CO2-lagring

november 30, 2005, 14:30 CET

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner representerer en stor mulighet for å redusere utslipp av klimagasser. Det sa Statoils miljødirektør Tor Fjæran under et seminar om CO2-fangst og -lagring i London i dag, 30. november.

Statoil er pionér på lagring av karbondioksid. Siden 1996 har karbondioksid fra det Statoil-opererte Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen vært lagret i undergrunnsformasjonen Utsira. Metoden skal også tas i bruk på Snøhvit-feltet i Barentshavet.

I tillegg deltar Statoil i et CO2-deponeringsprosjekt ved gassfeltet In Salah i Algerie.

– Statoil har lang og omfattende erfaring med lagring av CO2. Dette er en miljøvennlig og sikker metode for å redusere klimautslippene, sa Fjæran.

– Det finnes et enormt potensial for lagring av CO2, særlig nær eksisterende oljereserver i Nordsjøen. Det gjelder både på den norske og britiske kontinentalsokkelen, sa Fjæran.

Han understreket også at fangst og lagring av karbondioksid er et viktig tiltak for å nå målene fra Kyoto om reduksjon av klimagassutslipp.

– Vi ønsker å dele kunnskapen om CO2-lagring vi nå besitter slik at det generelle kunnskapsnivået, både blant beslutningstakere og opinionen, økes, sa Fjæran.

På seminaret undertegnet den britiske energiministeren Malcolm Wicks og den norske olje- og energiministeren Odd Roger Enoksen en felleserklæring om geologisk lagring av karbondioksid.