Jubileumsbidrag til internasjonalt hjelpearbeid

desember 1, 2005, 23:20 CET

Hydro markerer avslutningen på selskapets 100 års jubileum med et bidrag på til sammen 30 millioner kroner til det internasjonale hjelpearbeidet til de humanitære organisasjonene Redd Barna, Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

– Vårt mål har vært at ideen om å gi noe tilbake til samfunnet skulle prege alle sider ved jubileet. Vi har inkludert lokalsamfunn i markeringer over hele verden. Og det er hyggelig å fortelle ansatte på selve fødselsdagen 2. desember at vi har valgt å bidra til viktige humanitære formål, sier generaldirektør Eivind Reiten.

Tidligere i år besluttet Hydro å bidra til å skape økt interesse for realfag gjennom støtte til et nasjonalt vitensenter i Bergen. Jubileumsåret avsluttes med overrekkelsen av 10 millioner kroner til hver av de humanitære organisasjonene, som alle har hatt et nært samarbeid med Hydro og Hydros ansatte.

– Vi deltar gjerne i en diskusjon om hvor og hvordan midlene skal anvendes, men vi har tillit til at organisasjonene vil sørge for at Hydros jubileumsbidrag blir brukt der midlene trengs mest, sier Reiten.

Generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna understreker på vegne av de tre organisasjonene at bidragene vil være til stor hjelp i utviklingen av livskraftige samfunn.

– Dette er jo Hydros visjon, og det er også bærebjelken i mye av vårt arbeid, sier hun.