Skip to Content
no

Utvider rapportering om eierstyring og selskapsledelse

desember 2, 2005, 08:40 CET

Statoil har samlet all informasjon knyttet til eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) på et nytt nettsted. Hensikten er å forenkle tilgangen til relevant informasjon, og samtidig øke åpenheten rundt selskapets interne rutiner og styringsmekanismer.

Arbeidet ble initiert av Statoils styre på bakgrunn av en anbefaling utarbeidet av ni organisasjoner, inkludert Oslo Børs og Næringslivets Hovedorganisasjon.

– Gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse danner grunnlaget for tilliten mellom selskapets ansatte, aksjonærer og øvrige samfunnsinteresser, sier styreleder Jannik Lindbæk.

– Det nye nettstedet er et viktig bidrag til økt åpenhet om hvordan selskapet er organisert, sier Lindbæk.

Eierstyring og selskapsledelse omhandler rammeverket av retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap.

Hovedelementer er aksjonærrettigheter, styrets uavhengighet, åpenhet om kompensasjon og insentivsystemer for ledende ansatte, samt hvordan revisjon og internkontroll er organisert.

I en videre forstand handler eierstyring og selskapsledelse også om selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Både i Norge og internasjonalt har temaet fått økt oppmerksomhet den siste tiden. Med det nye nettstedet søker Statoil å gjøre det enklere for både norske og internasjonale observatører å gjøre vurderinger av hvordan prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er implementert i selskapet.