Tyrihans-utbyggingen til Stortinget

desember 2, 2005, 10:30 CET

Stortingsproposisjonen om utbygging av det Statoil-opererte Tyrihans-feltet i Norskehavet ble i dag, 2. desember, behandlet i Statsråd og legges nå frem for Stortinget.

Feltutbyggingen omfatter Tyrihans Sør, som er et oljefelt med en gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone.

– Tyrihans er et spennende og teknologisk krevende prosjekt, der vi utnytter all vår kunnskap og solide erfaring fra utbygging og drift av havbunnsfelt, sier prosjektleder Ståle Gjersvold.

Feltet skal etter planen bygges ut med fem havbunnsrammer som kobles opp mot det Statoil-opererte Kristin-feltet.

Brønnstrømmen skal overføres i en 43 kilometer lang rørledning til Kristin-plattformen. Derfra blir den sendt sammen med gass fra Kristin gjennom Åsgard Transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Væskeproduksjonen (kondensat og olje) vil sammen med produksjonen fra Kristin-feltet bli stabilisert og sendt gjennom eksisterende rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip.

Produksjonsstart er planlagt til 2009, når det er ledig kapasitet i prosesseringsanleggene på Kristin.

I alt 12 brønner skal bores på Tyrihans. Havdypet i området er rundt 300 meter.

– Feltet skal bygges ut med utstrakt bruk av flergrensbrønner. Vi skal også videreutvikle smartbrønn-teknologi for økt utvinning fra havbunnsfelt. Prosjektet vil sette ny standard for utvikling av undervannsfelt, sier Gjersvold.

Utbyggingskostnadene i Plan for utbygging og drift er anslått til totalt 14,5 milliarder kroner (nominelt). Dette er noe høyere enn tidligere angitt som følge av økt press i leverandørmarkedet.

Tyrihans ligger på Haltenbanken, om lag 40 kilometer sørøst av Kristin.

Utvinnbare reserver er anslått til rundt 182 millioner fat olje/kondensat og 34,8 milliarder kubikkmeter rikgass.

Statoil har en eierandel på 46,8 prosent. Øvrige rettighetshavere er Total (26,51), Hydro (12), Eni (7,9) og ExxonMobil (6,75).