Løsning i voldgiftssak for Kharyaga

desember 7, 2005, 14:00 CET

Russiske føderale og regionale myndigheter og eierne av det russiske oljefeltet Kharyaga har kommet til en minnelig ordning i en skattetvist.

Hydro har en eierandel på 40 prosent i Kharyaga-lisensen, som står som eier av en av tre produksjonsdelingsavtaler (PSA) i Russland.

– Hydro er fornøyd med at vi i samarbeid med føderale russiske myndigheter og administrasjonen i det selvstyrte området Nenets har klart å finne en minnelig løsning på alle problemstillingene i forhold til den planlagte voldgiftssaken i Stockholm, sier Petter Nore, leder for Hydro i Russland.

Felleskomiteen for produksjonsdelingsavtalen i Russland og styringsorganet for Kharyaga-prosjektet har godkjent relevante tidligere arbeidsprogrammer så vel som tidligere budsjetter og dekning av kostnader.

Disse organene består av representanter fra føderale russiske myndigheter, administrasjonen i Nenets og partnerselskapene. Som følge av dette har de russiske skattemyndighetene trukket tilbake sitt skattekrav.

Total er operatør for feltet med en eierandel på 50 prosent. Hydros eierandel er på 40 prosent, mens Nenets Oil Company eier 10 prosent.