Slutter seg til Shanghai Declaration

desember 8, 2005, 14:00 CET

Statoil gav nylig sin tilslutning til en 15-punkts erklæring som forplikter selskaper til å drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Erklæringen ble signert under en konferanse i Shanghai i Kina hvor utvikling av en mer bærekraftig og inkluderende global økonomi stod på agendaen.

Konferansen ble holdt i regi av Global Compact, som er et partnerskap mellom FN, næringslivet og frivillige organisasjoner. Statoil har vært medlem siden partnerskapet ble opprettet i 2000.

Nærmere 800 deltakere fra internasjonale selskaper og organisasjoner var med på samlingen.

– En slik tilslutning fra myndigheter og internasjonale selskaper til viktige prinsipper er et betydelig skritt framover, sier Rolf Magne Larsen, direktør for Landanalyse og samfunnsansvar.

Ilse Castellanos, leder for samfunnsansvar (CSR manager) i Statoil Venezuela, holdt et innlegg hvor hun redegjorde for hvordan Statoil håndterer spørsmål knyttet til menneskerettigheter i samarbeid med leverandører og nærmiljøet. Arbeidet er beskrevet i Statoils bærekraftrapport for 2004.