"Gå til hovedinnhold"

Utvider brannvannskapasitet på Snorre A

desember 8, 2005, 08:00 CET

Statoil har tildelt Vetco Aibel en kontrakt verd rundt 90 millioner kroner for ombygging i forbindelse med utvidelse av brannvannskapasiteten på Snorre A-plattformen i Nordsjøen.

– Nye brannvannspumper er en del av vårt langsiktige arbeid for å øke sikkerhetsnivået og kapasiteten på Snorre A. Statoil arbeider med robustgjøring av plattformen, og brannvannspumpene er en viktig del av dette, sier produksjonsdirektør for Snorre, Øystein Arvid Håland.

Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp, prefabrikasjon og installasjon av én ny brannvannspumpe med tilhørende systemer. Pumpen vil ha en kapasitet på 2000 kubikkmeter per time. En dedikert dieselmotor skal sikre drift av brannvannssystemet i 18 timer, uavhengig av andre systemer på plattformen.

Avtalen trer i kraft umiddelbart. Arbeidet skal være ferdig i mai 2007.

Om lag 40 personer fra Vetco Aibels prosjekterings- og fabrikasjonsmiljø i Haugesund blir beskjeftiget med arbeidet.