Norne-utslipp større enn antatt

desember 8, 2005, 15:05 CET

Oljeutslippet ved det Statoil-opererte Norne-feltet i Norskehavet 23. november var større enn først antatt.

Statoils beregning viser nå at det ble sluppet ut om lag 2140 fat (340 kubikkmeter) olje. Basert på observasjon fra eget helikopter og Kystverkets overvåkingsfly, ble utslippet opprinnelig estimert til 280 fat (45 kubikkmeter).

– Tidligere overslag var beregnet ut fra oljeflakets omfang. De nye beregningene baserer seg på data fra hendelseslogger om bord på Norne-skipet. Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, sier Jostein Gaasemyr, produksjonsdirektør for Norne.

Lekkasjen hadde sammenheng med nedstenging av anlegget på produksjonsskipet Norne i forbindelse med modifikasjonsarbeider i prosesstyringssystemet. Foreløpige konklusjoner tilsier at utslippet fant sted som følge av feiloperasjon i anlegget. Dette medførte at det kom olje inn i systemet som behandler produsert vann. Derfra gikk oljen videre til sjø.

På grunn av ugunstige værforhold var det ikke mulig å samle opp oljen.

Området ble overvåket daglig fra helikopter fram til 4. desember. Det har ikke vært mulig å identifisere olje på havet etter 24. november. Heller ikke satellittbildene viser noen indikasjoner på oljeflak. Som et føre var prinsipp fortsetter overvåkingen framover.

Statoil har satt i gang en studie for å vurdere om utslippet vil ha konsekvenser for miljøet. Studien gjøres i samarbeid med forskningsstiftelsen Sintef.

En granskningsgruppe jobber for å kartlegge alle forhold rundt hendelsen. Dette arbeidet er ikke ferdig.

Saken er rapportert til Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn.