Meldepliktig handel 

desember 12, 2005, 08:40 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnB NOR 9. desember 2005 kjøpt 127 000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 157,94 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 841 995 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 12. desember 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.