Nytt operasjonssenter gir effektive arbeidsprosesser

desember 13, 2005, 13:15 CET

Statoils nye operasjonssenter for nordområdene ble åpnet i Harstad i dag, 13. desember. Det nye operasjonssenteret skal brukes i forbindelse med produksjonsboring på Norne-feltet i Norskehavet og letevirksomheten i nordområdene.

Arctic Operations Centre tar i bruk ny teknologi som gjør det mulig å jobbe tettere på tvers av fagområder, fysisk avstand og organisatoriske grenser. På denne måten utnyttes selskapets ekspertise uansett hvor den befinner seg.

Rune Espedal, som leder konserninitiativet for integrerte operasjoner, sier at selskapets ambisjon er å være ledende på dette området innen utgangen av 2006.

– Senteret i Harstad handler ikke først og fremst om ny teknologi, men om mer effektive arbeidsprosesser. Senteret vil med sin framtidsrettede teknologi og muligheter bidra til bedre arbeidsprosesser og styrke våre operasjonelle aktiviteter i nordområdene, sier Espedal.

Statoil har etablert slike sentre flere steder - både på land og til havs. I 2005 har det vært mest oppmerksomhet mot integrerte operasjoner på norsk sokkel, men flere initiativ vil også tas mot selskapets internasjonale virksomhet. Noen av tiltakene gjelder undergrunnen, andre drift og vedlikehold. Målet er bedre og raskere beslutninger og mer effektiv leting, drift og utbygging av olje- og gassfelt.

Terje Overvik, konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge, foretok den offisielle åpningen av senteret. Åpningen foregikk på tre steder samtidig. Overvik befant seg ved hovedkontoret i Stavanger. I Harstad satt representanter for Norne og fra Statoils leteavdeling. Boreteamet var på boreriggen Stena Don i Norskehavet.

Overvik overvar også en faglig diskusjon mellom boreoperasjonledelsen på Stena Don og operasjonsledelsen i Harstad. 

– Dette er et godt eksempel på en arbeidsprosess hvor man ved å ta i bruk det nye senteret kan utveksle erfaringer og gi støtte mellom land og hav på en ny måte, sier Overvik.