Meldepliktig handel 

desember 14, 2005, 13:00 CET

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 9. desember 2005 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 14. desember 2005 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 766 327* aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinnsidere fått tildelt aksjer i forhold til sitt sparebeløp til gjennomsnittlig pris kr. 129,92 pr aksje:

Navn Nye aksjer Ny beholdning
Helge Lund
1756
3256
Eldar Sætre
488
1478
Jon Arnt Jacobsen
488
1707
Terje Overvik
392
1217
Margareth Øvrum
488
2028
Rune Bjørnson
297
297
Stein Bredal
107
352
Morten Svaan
59
469
Jacob S Middelthon
430
1673
Ola Morten Aanestad
121
282
Torgrim Reitan
84
282
Marit Bø Reitan
23
187
Kåre Thomsen
364
2093
Anne Margrethe Middelthon
183
590
Inge Eivind Sørvik
107
847
Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
44
394
Sverre Serck-Hanssen
70
839
Ragnar Bulie
43
524
Stig H. Christiansen
22
89
Stein Egil Næss
83
637
Reidar Gjærum
583
990
May-Marie Thomsen
22
534


*Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 14. desember 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.