Sikrer rigg for letevirksomhet på norsk sokkel

desember 14, 2005, 13:00 CET

Hydro har inngått en avtale med Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF om leie av boreriggen "Transocean Winner" i en periode på tre år. Riggen skal reaktiveres for å kunne bore letebrønner på norsk sokkel og vil være klar for bruk i fjerde kvartal 2006.

Hydro er et aktivt leteselskap og har i 2005 gjort seks funn på norsk sokkel. Hydro opererer i dag fem flyterigger og har alene og sammen med andre oljeselskaper på norsk sokkel sikret seg god riggkapasitet for å gjennomføre planlagte og nye leteboringer på norsk sokkel i årene fremover.

- Vi ser et betydelig potensial for framtidig letevirksomhet på norsk sokkel og ønsker å bidra med vår kompetanse, kapasitet og erfaring til å kartlegge og utvikle ressurspotensialet både i modne og nye områder, sier direktør Lars Christian Alsvik, som leder Utvikling Norge i Hydro.

- På bakgrunn av dette  har vi søkt om nye andeler og operatørskap i 19. konsesjonsrunde og i TFO-runden (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2005. Denne riggkontrakten er derfor en viktig del av Hydros strategi. Den sikrer oss ytterligere kapasitet for å kunne drive en målrettet og langsiktig letevirksomhet på norsk sokkel, sier han.