Boreutstyrskontrakt til Weatherford

desember 19, 2005, 15:00 CET

Hydro har tildelt oljeserviceselskapet Weatherford en rammeavtale for levering av sentreringsutstyr - "centralizer equipment" - til alle Hydros boreoperasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Kontraktsverdien er estimert til å være i underkant av 100 millioner kroner over en tre års periode, med opsjoner til å utvide kontrakten i ytterligere seks år.

Utstyret blir brukt for å sikre best mulig gjennomføring av brønnoperasjoner.

Betydelig boreaktivitet

Hydro har som operatør hatt en betydelig boreaktivitet i 2005, med tre flyttbare rigger på Troll-feltet og to i Oseberg-området, i tillegg til fem boreoperasjoner på de faste innretningene.

For 2006 vil aktiviteten på norsk sokkel bli ytterligere opptrappet. Da vil det i deler av året være sju flyttbare borerigger i aktivitet, i tillegg til seks boreoperasjoner fra selskapets faste innretninger.