Deler lisens i Norskehavet

desember 19, 2005, 07:50 CET

Statoil og de andre rettighetshaverne i den BP-opererte utvinningstillatelsen 261 vest for Norne-feltet i Norskehavet har besluttet at en del av lisensen skal skilles ut. ChevronTexaco kommer inn på eiersiden i den utskilte delen.

Etter planen skal det etableres to separate lisenser. ChevronTexaco blir operatør for den nye lisensen, 261B, med en andel på 65 prosent.

Etter transaksjonen med ChevronTexaco har Statoil en andel på 7 prosent i 261B. Statoil har også kjøpt 3 prosent av lisensen fra BP, og får derfor en andel på 10 prosent i den nye lisensen.

RWE Dea har kjøpt 4,5 prosent av PL261B fra BP og får en andel på 15 prosent. BPs andel blir dermed 10 prosent.

Avtalen er avhengig av myndighetenes godkjennelse.

Partnerne i den nye lisensen planlegger å bore en letebrønn i 2004.

"Statoil ønsker en aktiv lete- og utviklingsaktivitet i Norskehavet. I dette tilfellet er det snakk om en letemodell med stor risiko, og vi har derfor fått med en ekstra deltaker. Til gjengjeld har ChevronTexaco forpliktet seg til å bore en letebrønn," sier Knut Chr. Grindstad, som er letesjef i Halten/Nordland-området.

Eierstrukturen i den "gamle" utvinningstillatelsen 261 blir som før – operatøren BP har 50 prosent, mens RWE Dea og Statoil har henholdsvis 30 og 20 prosent hver.