Selger mer gass til Tyskland

desember 19, 2005, 09:00 CET

Det tyske gasselskapet Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) og Statoil forlenger den eksisterende gassalgsavtalen mellom selskapene med seks år. Forlengelsen innebærer nye leveranser på totalt 12 milliarder kubikkmeter gass fram til 2022.

Statoil har siden 1996 årlig levert to milliarder kubikkmeter gass til VNG. Partene har nå benyttet en kontraktuell mulighet som lå i den eksisterende avtalen til å forlenge leveranseperioden med seks år. 

– Tyskland er Statoils største enkeltmarked og representerer 30 prosent av vårt samlede salg av naturgass. Vi legger stor vekt på å opprettholde vår posisjon i dette viktige markedet, sier Rune Bjørnson, konserndirektør i Naturgass.

VNG har en samlet markedsandel på 16 prosent og er et av de store gasselskapene i Tyskland. Selskapet driver sin gassvirksomhet hovedsakelig i den østlige delen av landet. Kundene består først og fremst av regionale distribusjonsselskaper (Stadtwerke), kraftverk og store industrikunder. 

Statoil leverer gassen i Emden nord i Tyskland. Derfra fraktes den videre gjennom gassrørledningen Netra til områder i det østlige Tyskland.