Inngår avtale for leie av tre forsyningsfartøyer

desember 20, 2005, 07:30 CET

Hydro har inngått avtaler med rederiene DOF, Havila og Farstad for innleie av tre forsyningsfartøyer som vil inngå i Hydros forsyningstjeneste på norsk sokkel.

Alle de tre kontraktene innebærer at rederiene vil bygge nye fartøyer. To av kontraktene, DOF og Havila, har en fast lengde på ti år. Kontrakten med Farstad har en fast lengde på fem år. Opsjoner kommer i tillegg.

– Med disse avtalene styrker vi vår forsyningstjeneste i Nordsjøen med tre store, moderne fartøyer. Vi ser frem til et godt samarbeid med rederiene om en sikker og effektiv forsyning til våre produksjonsplattformer og borerigger, sier leder for Drift i Hydro Olje & Energi, direktør Øystein Michelsen.

De tre fartøyene vil inngå i Hydros forsyningspool som betjener  Hydros ni produksjonsplattformer som forsynes fra Mongstadbase samt innleide borerigger i det samme området. I tillegg kommer forsyninger til ni av Shells plattformer på britisk sokkel som betjenes gjennom Hydros forsyningstjeneste.

Tildeling av de tre kontraktene skjer etter en elektronisk auksjon som ble avholdt mandag 19. desember. Alle kvalifiserte rederier med aktuelle fartøyer møtte Hydros krav til helse, miljø og sikkerhet samt tekniske spesifikasjoner og funksjonskrav.

Alle nybyggene vil ha nyutviklet utstyr for fjernstyrt slangehåndtering for overføring av bulklast. De vil også automatisert sikring av dekkslast. Dette betyr at dekksmannskaper i mindre grad vil ta direkte del i risikoutsatte aktiviteter på lastedekk.

De tre nybyggene er utstyrt med moderne katalysatorteknologi for å minimere utslipp av NOx.

Informasjon om kontrakter og fartøy

Rederi

Varighet

 Nytt fartøydesign

DOF

10 år

VS 495 DEM

Havila Shipping

10 år

MT6010 MkII

Farstad Shipping

5 år

UT 751 E


Kontaktperson:

Informasjonssjef Gisle Johanson
Olje & Energi
Mob: +47 41 44 00 50