Ventilkontrakt til Bjørge Solberg & Andersen

desember 20, 2005, 09:00 CET

Hydro har tildelt Bergens-firmaet Bjørge Solberg & Andersen AS en kontrakt for vedlikehold og reparasjoner av ventiler på offshore-installasjoner og på oljeterminalen Sture. Inkludert opsjoner har kontrakten en verdi på omkring 200 millioner kroner.

Kontrakten innebærer at Bjørge Solberg & Andersen får ansvar for reparasjoner og vedlikehold ved alle de Hydro-opererte installasjonene på norsk sokkel, pluss Sture-terminalen.

Bergens-firmaet har for øvrig hatt en tilsvarende ventilkontrakt med Hydro de siste ni årene.

Over en treårsperiode vil kontraktsverdien beløpe seg til omkring 60 millioner kroner.

Kontrakten gir opsjon for videreføring gjennom tre perioder, hver på to år. Hvis hele opsjonsperioden fullføres, vil kotrakten ha en verdi på omkring 200 millioner kroner.

Oppstart for kontraktsperioden er 1. februar 2006.