Dobler antall traineer

desember 22, 2005, 08:05 CET

Statoil øker antall traineer fra 25 til 50 stillinger. Målet er at halvparten skal ha internasjonal erfaring.

Behovet for kompetanse og nyrekruttering er grunnen til at neste års traineeprogram blir dobbelt så stort som i år. I januar lyses hele 50 traineestillinger ut, både i Norge og internasjonalt.

– Det er avgjørende for Statoil i årene som kommer å få tak i de rette menneskene, spesielt med tanke på å utvikle kjernekompetansen i selskapet og styrke internasjonaliseringen. Vårt traineeprogram er attraktivt hos studentene og øker vår rekruttering av nyutdannede til selskapet, sier Nickey Berg, direktør i Personal og organisasjon (P&O).

– Med internasjonal erfaring mener vi kandidater som har bodd eller studert utenfor sitt hjemland. Det er en klar fordel hvis søkere behersker flere språk enn norsk og engelsk. Da tenker vi på språk vi bruker i vår internasjonale virksomhet, sier Berg.

Ønsket faglig bakgrunn er definert av forretningen. Til neste år er det behov for personer med både teknisk og økonomisk bakgrunn.

I Norge har Statoil toppet listen over de mest populære traineeprogrammene flere ganger. I fjor fikk selskapet over 2000 søknader.

De utvalgte går gjennom en toårig opplæringsperiode hvor de skal tilegne seg kompetanse innen ett funksjonsområde, samt bred kunnskap og forståelse for selskapets verdikjede. Alle skal innom to til fire forskjellige jobber, hvorav én skal være utenfor det forretningsområdet, eller den enheten de blir ansatt i.

Berg mener traineeprogrammet bidrar til å øke fleksibiliteten i selskapet ved at traineene arbeider flere steder og med flere oppgaver.

– Gjennom traineeperioden får de god kunnskap til flere forretningsområder og utfordringer på tvers i selskapet, sier hun.