Allseas Marine legger hovedrøret til Snøhvit

desember 22, 2005, 07:00 CET

Statoil har tildelt Allseas Marine Contractors SA kontrakten på legging av hovedrørledningen mellom Snøhvit og Melkøya. Kontrakten til en verdi av 400 millioner kroner ble signert onsdag 17. desember.

”Kontrakten omfatter legging av den 143 kilometer lange ledningen som skal føre brønnstrømmen fra Snøhvit-feltet til Melkøya,” sier Olav Hagland, prosjektleder for rørledninger i Snøhvit-prosjektet.

Fartøyet Solitaire begynner leggingen fra landfallet på Melkøya og ut til feltet i april 2005. Arbeidet er beregnet til å ta bortimot seks uker.

Solitaire er et såkalt dynamisk-posisjonert fartøy – et fartøy som holder seg i posisjon ved hjelp av maskinkraft og ikke ved oppankring.

”Med denne type fartøy unngår vi groper og sår i havbunnen etter ankere,” forklarer Hagland.

”Rørleggingskontrakten er blant de siste store installasjonskontraktene for Snøhvit-utbyggingen til havs. Nå gjenstår kun kontrakten for steindumping av rørledning og kontrollkabler mellom feltet og Melkøya. Den forventes å være på plass i løpet av første kvartal 2004," sier Hagland.