Aktiv sesong for seismikk

desember 27, 2005, 09:00 CET

Statoil har i løpet av årets sesong skutt over 3000 kvadratkilometer leteseismikk på norsk sokkel.

Høyt aktivitetsnivå på sokkelen har gjort 2005 til et aktivt år for innsamling av seismikk i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Den høye aktiviteten fortsetter i 2006.

– Det er økende leteaktivitet på norsk sokkel. Vi tror at den høye aktiviteten for innsamling av seismikk vil holde seg flere år framover, sier Knut Christian Grindstad, letesjef for Norskehavet.

– Statoil har sikret seg kapasitet i form av to seismikkfartøy for 2006. Neste år kommer seismikkinnsamlingen til å foregå på et enda høyere nivå enn i år, sier han.

I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2005) skal Statoil samle inn over 2500 kvadratkilometer seismikk i Nordsjøen og i Halten/Nordland-området i Norskehavet. Tildeling gjennom 19. konsesjonsrunde er forventet i løpet av første kvartal 2006.

Det aller meste av den innsamlede seismikken på norsk sokkel er tredimensjonal (3D).

I tillegg til innsamling av seismikk har Statoil også utført en god del havbunnslogging. Mens seismiske undersøkelser baserer seg på lydbølger, er havbunnslogging basert på elektromagnetiske bølger og kan angi hvorvidt reservoaret inneholder hydrokarboner eller vann. De to teknologiene kan utfylle hverandre i letefasen.

Seismikkinnsamling i den Statoil-opererte blokken Hassi Mouina i Algerie er også kommet godt i gang. Så langt er om lag 300 kvadratkilometer med to-dimensjonal seismikk samlet inn. Seismikkprogrammet er beregnet til å gå over to år.