Skip to content

Barentshavet kan få global betydning

januar 4, 2006, 13:30 CET

Utviklingen av Barentshavet som en ny olje og gassprovins vil være av global betydning. Det sier konsernsjef Helge Lund som i dag, 4. januar, deltar på Næringslivets Hovedorganisasjons årskonferanse i Oslo.

Konferansens sentrale tema er næringsutvikling i nordområdene.

– Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil verdens energietterspørsel øke med om lag 50 prosent fram mot 2030. Mer enn 80 prosent av denne økningen må dekkes av fossile brensler. Samtidig øker importavhengigheten i viktige markeder. Olje- og gassressursene i Barentshavet kan ha betydning for USAs og Europas energiforsyningssikkerhet i lang tid framover, sier Lund.

– Det er etter min mening også av stor nasjonal interesse at vi deltar aktivt i utviklingen av olje- og gassressursene i Barentshavet, både på norsk og russisk side. Slik kan vi bidra til å sette standarder både for teknologi og miljø. Vi må legge til grunn løsninger som sikrer sameksistens mellom fiskeri- og petroleumsnæring.

Han understreker at den Statoil-opererte Snøhvit-utbyggingen skaper stor aktivitet og optimisme i Hammerfest og Vest-Finnmark. Rundt 13.000 personer har så langt vært i arbeid på anlegget Hammerfest LNG (nedkjølt flytende naturgass) på Melkøya. 3500 av disse kommer fra de tre nordnorske fylkene.

– Statoil har vært en pioner i Barentshavet og vi ønsker også å spille en sentral rolle i den videre utbyggingen i nordområdene og de nordlige delene av Norskehavet. Vi håper regjeringen legger til rette for et høyt aktivitetsnivå i tiden framover, sier Lund.

Norge og Russland har interesse av å utvikle nye markeder for sine ressurser. Naboskapet i nord er en av flere drivkrefter for å finne industrielle samarbeidsløsninger i nordområdene, og realisere felles mål om å åpne Barentshavet som en ny europeisk olje- og gassprovins, sier konsernsjefen.

Snøhvit er den første feltutbyggingen i Barentshavet og blir verdens nordligste anlegg for LNG-produksjon når gassleveransene starter i 2007.