Føre var-prinsippet gir økt sikkerhet

januar 9, 2006, 12:40 CET

Automatisk mønstring av mannskapet til livbåtene bidrar til økt sikkerhet på Statoils plattformer.

For å unngå menneskelig feilhandling eller -vurdering har Statoil de siste årene endret sine rutiner når alarmen går på plattformene. Selskapet har innført et føre var-prinsipp: Inntil en har oversikt over omfanget av en eventuell hendelse, er rutinen at mannskap uten beredskapsoppgaver automatisk går til livbåtene.

Da er personellet samlet og klare for evakuering, dersom situasjonen krever at det blir nødvendig.

– I en beredskapssituasjon skal det ikke være tvil om hvor mannskapet møter. Vi har valgt livbåtene som en fast møteplass inntil situasjonen er avklart, sier Tove Rørhuus, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Denne løsningen medfører at en kan få en del mønstringer som i ettertid viser seg å være unødvendige. Statoil har likevel valgt å gjøre det slik for å være på den sikre siden dersom det en dag skulle skje en alvorlig hendelse.

Oppstår det situasjoner som krever evakuering fra plattformene, skal det primært foregå med helikopter. Er det ikke mulig, skjer evakuering med livbåter.