Innsats mot gasslekkasjer har gitt resultater

januar 10, 2006, 23:15 CET

Norsk oljeindustri nådde målsettingen om å halvere gasslekkasjer på norsk sokkel fra 2003 til 2005. I dag fikk prosjektleder Øyvin Halle, til daglig plattformsjef på det Hydro-opererte Njord-feltet, velfortjent honnør fra Petroleumstilsynets leder, Magne Ognedal.

Oljeindustriens felles innsats for å unngå gasslekkasjer har båret frukter. Prosjektet startet i 2004, og alle operatørselskapene på norsk sokkel har under Øyvin Halles prosjektledelse samarbeidet for å øke oppmerksomheten og styrke kunnskap og innsats for å unngå de potensielt farlige lekkasjene offshore.

I 2003 var det til sammen over 40 lekkasjer over 0,1 kg/sekund. I 2005 var antallet redusert til under 16 lekkasjer av tilsvarende størrelse.

I Hydros offshorevirksomhet er antallet redusert fra 13 i 2002 til seks i 2005.

– Innsatsen har vært rettet mot tre hovedområder, teknisk tilstand for anleggene ute i havet, atferd og ledelsesfokus, sier prosjektleder Øyvin Halle.

Det viktigste har vært at ledelsen i selskapene har satt hydrokarbonlekkasjer på dagsorden og gjennomført arbeidsmøter med utførende personell på offshore-installasjonene.

– Nøkkelen er kontakt, oppfølging og vedvarende oppmerksomhet, sier Halle.

Prosjektet i regi av Oljeindustriens Landsforening (OLF) har munnet ut i en rekke tiltak og en strategi for videre reduksjon.

Tiltakene omfatter en felles standard for rapportering, en database for lekkasjer og basis for bransjestandard for trening og kompetanse innen ventiler, flenser og fittings.

Halle understreker at Hydro og industriens målsetting er null hydrokarbonlekkasjer og at innsatsen må fortsette med full styrke.

– Ledelsen må aldri slå seg til ro med en positiv utvikling og gode resultater, men ha temaet hydrokarbonlekkasjer høyt oppe på dagsorden hele tiden. Som ledere må vi etterspørre tiltak og resultater fra våre medarbeidere som en del av de daglige rutinene, sier plattformsjefen.