Innovasjonspris til banebrytende simuleringsverktøy for rørlegging

januar 12, 2006, 10:30 CET

Et egenutviklet simuleringsverktøy for å finne optimal trasé for offshore rørledning, "Optimal Pipe Route", er tildelt Hydros interne innovasjonspris.

Simuleringsverktøyet vant Innovasjonsprisen i konkurranse med mer enn 40 andre kandidater fra Hydros to forretningsområder Olje & Energi og Aluminium, foruten fra Hydro Other Businesses. 

– Simuleringsverktøyet “Optimal Pipe Route” er en verdig vinner. Det har gitt oss et forsprang i forhold til nye olje- og gassmuligheter med høyt potensial, konstaterte generaldirektør Eivind Reiten under prisutdelingen, som fant sted under en toppledersamling i Hydro i Oslo onsdag kveld.

Vinnerforslaget er funnet opp og utviklet av Hydro-medarbeiderne Henning Holm, Gudmund Per Olsen, Hilde Christine Meisingset og Sigurd Teigen. Simuleringsverktøyet gjør at rørledningsdistansen eller tilknytningsdistansen kan forlenges. Verktøyet har også et optimaliseringsprogram som kan fastsette minimal trasélengde.

"Optimal Pipe Route" har vært svært viktig for den undersjøiske løsningen på det store gassfeltet Ormen Lange og vil kunne spille en framtredende rolle i vurderingen av utbyggingsløsninger for det russiske gassfeltet Shtokman.

På Ormen Lange er verktøyet benyttet til å simulere transporten av brønnstrømmen fra reservoaret til prosesseringsanlegget. Verktøyet gir også fordeler i forhold til parametre for strømningssikkerhet, der det er oppnådd svært lovende resultater.

Det er første gang Innovasjonsprisen i Hydro er delt ut. Årets kandidater representerer en stor faglig bredde, med innovative løsninger og nyvinninger innen både forskning og utvikling, anvendt teknologi, produktutvikling, produksjons- og arbeidsprosesser og forretningskonsepter.

– Vi gleder oss over at interessen er så stor for denne prisen i organisasjonen. Det er tydelig at prisen stimulerer til innovasjon i selskapet, sier David Nunn, direktør i Porteføljestrategi i Hydro.