Skip to content

Tre ministere besøkte Kårstø

januar 13, 2006, 13:15 CET

Statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og miljøvernminister Helen Bjørnøy besøkte gassbehandlingsanlegget på Kårstø i dag, 13. januar.

Kårstø har vært i drift i 20 år og er Norges viktigste knutepunkt for behandling av gass og kondensat fra norsk sokkel. Ministrene fikk se et oppgradert anlegg som mottar gass fra 34 små og store felt.

I fjor ble utvidelsesprosjektet KEP2005 ferdigstilt for blant annet å kunne ta imot gass fra det Statoil-opererte Kristin-feltet i Norskehavet. Utvidelsen innebærer en økning av kapasiteten i anlegget med 20 prosent til 88 millioner kubikkmeter gass daglig.

Den tørre salgsgassen transporteres fra Kårstø, gjennom rørledningsnettet, til kunder på Kontinentet.

Våtgass blir skilt fra rikgassen og splittet til produktene propan, butan, isobutan, nafta og etan. Kårstø har også økt kapasiteten for etan-produksjon med over 50 prosent til om lag 950.000 tonn årlig.

Kårstø er Europas største utskipningshavn for flytende petroleumsgass (LPG - liquefied petroleum gas). I tillegg blir om lag fire millioner tonn stabilisert kondensat årlig fraktet fra Kårstø med skip.

Antall skipsanløp til anlegget er rundt 720 per år.

Gassco er operatør for Kårstø landanlegg, mens Statoil er teknisk driftsansvarlig.