Oljelekkasje stoppet

januar 15, 2006, 15:00 CET

En oljelekkasje fra rørsystemet inne i utstyrsskaftet på Statfjord C-plattformen i Nordsjøen er stoppet.

Da lekkasjen ble meldt ved 14-tiden søndag, mønstret personell uten beredskapsoppgaver til livbåtene. Vel én time seinere var lekkasjen stanset, og mannskapet kunne forlate livbåtene.

Lekkasjen er ikke direkte knyttet til olje- og gassproduksjonen fra plattformen. Det ble ikke ansett som nødvendig å stenge ned produksjonen som følge av hendelsen.

Ingen av de 268 om bord ble skadet i forbindelse med lekkasjen.

De relevante myndigheter er varslet om hendelsen. Operatøren Statoil kommer også til å nedsette en egen granskingsgruppe.